Pierwsze kroki logowania do Moodle OnlineWSB

Aby zalogować się do platformy OnlineWSB wymagane jest bycie pracownikiem Akademii WSB lub posiadanie statusu studenta Akademii WSB.

Studenci logują się za pomocą swojego numeru albumu, który zostaje im przyznany w momencie rozpoczęcia studiów (po rejestracji w Akademii WSB) i hasła, którym jest numer PESEL. Po pierwszym logowaniu na serwis Wirtualna Uczelnia, użytkownik poproszony zostanie o zmianę automatycznie nadanego hasła. Oba serwisy korzystają z tej samej sieci użytkowników, a zatem zmiana danych logowania na jednym z serwisów wpływa na drugi.

W przypadku Kadry Dydaktycznej loginem jest indywidualny numer pracownika (w celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zgłosić się do działu IT), hasłem jest PESEL. System zmiany danych działa analogicznie do powyżej opisanego - po pierwszym logowaniu, użytkownik poproszony zostanie o wprowadzenie nowego hasła. 

 

Dalej pojawia się problem z logowaniem?  Wyślij do nas wiadomość:


mail Wyślij wiadomość 


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 lutego 2021, 12:15