Prawa autorskie© Akademia WSB  

E-kursy zamieszczone na platformie OnlineWSB są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników platformy e-learningu Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Zawartość kursów chroniona jest prawem autorskim. Autor kursu i jednocześnie osoba prowadząca kurs na platformie, odpowiada za umieszczane w kursie autorskie materiały.  W kursach  wykorzystano materiały zgodnie z udzieloną licencją.   

Zabronione jest wykorzystywanie kursów niezgodnie z przeznaczeniem. Prowadzący e-kurs określa i powiadamia uczestników kursów o zakresie zgody na powielanie lub udostępnianie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie.   

Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów kursu do własnych celów i potrzeb kształcenia   pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część kursu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana,  remiksowanalinkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.  

Otwarte kursy Akademii WSB są dostępne bezpłatnie, na licencjach Creative Commons. Każdy może zgodnie z oznaczoną w e-kursie licencją pobierać, drukować, modyfikować czy adaptować ich zawartość do własnych celów i potrzeb kształcenia.    

Treści zabronione  

Zabronione jest zamieszczanie na platformie treści naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych lub wulgarnych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.  Treści zabronione będę usuwane z zasobów platformy e-learningowej. W przypadku łamania zasad netykiety, konto użytkownika może zostać zawieszone.  


Ostatnia modyfikacja: piątek, 25 czerwca 2021, 16:17