Masz problem z egzaminem?

Jeżeli z egzaminem stało się coś nieoczekiwanego tzn. data egzaminu jest błędna, egzamin nie uruchomił się o odpowiedniej porze lub pojawił się błąd w trakcie jego trwania. Skontaktuj się z wsparciem online. Szczegóły w „Harmonogram pomocy technicznej”:


CNMiTE


Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych (CNMiTE) w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej jest jednostką odpowiedzialną za realizację zajęć dydaktycznych metodą e-learningu.

Podstawowym zadaniem CNMiTE jest wpieranie e-learningu w Uczelni w trzech obszarach:
  • dydaktyki,
  • narzędzi,
  • zasobów dydaktycznych.
Bazą techniczno-organizacyjną funkcjonowania systemu e-learningu jest Platforma  Edukacji Zdalnej Akademii WSB: online.wsb.edu.pl.

Za techniczne funkcjonowanie Platformy e-learningu Edukacji Zdalnej Akademii WSB odpowiedzialny jest jej administrator, a w zakresie wsparcia informatycznego, synchronizacji baz danych, sprawności, trwałości i utrzymania serwera platformy oraz witryny internetowej platformy odpowiedzialny jest Dział IT.
 Iwona Choncia
 Kierownik CNMiTE, ekspert ds. e-learningu
 dyżur w pokoju 401 każdą środa
w środy 32 295 93 65,
w pozostałe dni 514 228 752 
ichoncia@wsb.edu.pl
 Arkadiusz Stanik
 Administrator platformy online.wsb.edu.pl
 dyżur w pokoju 401 każdy wtorek
w środy 32 295 93 65, 
w pozostałe dni robocze 887 755 900
astanik@wsb.edu.pl
 Przemysław Stencel
 ekspert ds. e-learningu
 Nie prowadzi dyżurów w Akademii WSB.
   
   
Wiktor Grzejdziak
Administrator platformy online.wsb.edu.pl
 Nie prowadzi dyżurów w Akademii WSB.
w dni robocze 887 755 440
wgrzejdziak@wsb.edu.pl Joanna Grochala
 Ekspert ds. e-learningu
 Nie prowadzi dyżurów w Akademii WSB.
w dni robocze 887 755 470
jgrochala@wsb.edu.pl


Ostatnia modyfikacja: Friday, 26 February 2021, 13:04 PM