Harmonogram szkoleń CNMiTE 2020/2021


SEMESTR LETNI 2020/2021/zakończone

 • Ankiety, badania, kwestionariusze, głosowania (NOWE)/zakończone, relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=248831
 • Zaawansowane metody oceniania w Moodle/zakończone, relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=311314
 • Od celów do efektów - projektowanie skutecznych procesów nauczania/dwudniowe/zakończone, materiały tutaj: https://online.wsb.edu.pl/course/view.php?id=4575
 • Efektywne weryfikacja efektów uczenia się /dwudniowe/zakończone materiały tutaj: https://online.wsb.edu.pl/course/view.php?id=4738

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021/ zakończone

 • Zakończenie semestru w Moodle: relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=200007
 • Dziennik ocen w Moodle: relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=196438
 • Ćwiczenia interaktywne H5P: relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=189293
 • Komunikacja ze studentami w Moodle: relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=186586
 • Szkolenie dla lektorów z obsługi platformy OnlineWSB oraz baz ćwiczeń językowych/zakończone
 • Zarządzanie studentami w kursach przedmiotowych i kierunkowych: relacja tutaj: https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=161298
 • Podstawy obsługi platformy OnlineWSB:

Jak korzystać z platformy OnlineWSB? https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=142930

Jak poprowadzić wykłady? https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=144005

Jak poprowadzić ćwiczenia? https://online.wsb.edu.pl/mod/page/view.php?id=144006

 


Последнее изменение: суббота, 26 июня 2021, 08:51