Każdy student Akademii WSB, który posiada konto w Wirtualnym dziekanacie ma automatycznie zakładane konto na platformie e-learningu. Aby uruchomić swoje konto użytkownika na platformie OnlineWSB wystarczy się zalogować za pomocą loginu i hasła takiego samego jak w Wirtualnym dziekanacie. 
Na platformie OnlineWSB możesz wyszukać kurs po nazwisku prowadzącego w zakładce Kursy lub korzystając z wyszukiwarki wewnętrznej wpisując tytuł kursu.
Aby zapisać się na e-kurs zaloguj się do platformy, wyszukaj kurs i używając hasła do samodzielnych zapisów – zapisz się do kursu. Pełną nazwę kursu oraz hasło do samodzielnych zapisów przekazują studentom prowadzący zajęcia. Hasła do samodzielnych zapisów do kursów ogólnouczelnianych można otrzymać podczas obowiązkowych dla wszystkich rozpoczynających studia w Akademii WSB zajęć wprowadzających do e-learningu, w dziekanacie lub za pośrednictwem help desku platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl.
Jeżeli jesteś prawidłowo zalogowany/a do platformy OnlineWSB i po wyszukaniu kursu nie możesz się do niego zapisać, sprawdź, czy zgadza się tytuł kursu. Jeżeli tytuł kursu jest prawidłowy najprawdopodobniej nie posiadasz aktualnego hasła – klucza do samodzielnych zapisów. Poproś prowadzącego zajęcia o weryfikację posiadanego przez Ciebie klucza lub dodanie Cię do kursu.
Jeżeli nie masz dostępu do platformy, platforma nie dział prawidłowo, nie możesz uzyskać dostępu do kursu, którego jesteś już uczestnikiem lub podejrzewasz, że z Twojego konta korzystają osoby nieuprawnione, zgłoś te fakty do administratora platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl.
Aby przesłać zdanie w e-kursie, wejdź w zadanie, do którego chcesz przesłać rozwiązanie i skorzystaj z opcji Prześlij zadanie.
Aby sprawdzić swoje oceny z kursów, których jesteś uczestnikiem, wyszukaj w zakładce nawigacji kurs, wybierz go a następnie skorzystaj z opcji oceny i sprawdź oceny w dzienniku ocen kursu
Jeżeli zadanie, quiz, test nie działa prawidłowo, pojawia się z nim błąd merytoryczny lub wynikający z nieprawidłowości zgłoś to administratorowi platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl wraz z opisem zawierającym tytuł kursu, link do kursu, opis błędu złączając zrzut ekranu z błędem. Na maile odpowiemy w ciągu dwóch dni roboczych.
Jeżeli w kursie, którego jesteś uczestnikiem, nie możesz wykonać zadania, quizu, testu najprawdopodobniej dostęp do zadania był ograniczony czasowo i termin jego aktywności minął. W tej sprawie może Ci pomóc tylko prowadzący e-kurs – zwróć się do niego z prośba o uruchomienie dodatkowego terminu lub możliwość zaliczenia zadania w innej formie.
Aby przesłać plik do zadania wejdź w zadanie, którego rozwiązanie chcesz przesłać prowadzącemu, skorzystaj z opcji prześlij zadanie i dołącz wymagany plik.
Logując się po raz pierwszy do platformy OnlineWSB skorzystaj z takiego samego loginu i hasła jak w Wirtualnym dziekanacie. Sprawdź swoje połączenie z internetem, spróbuj zalogować się ponownie za chwilę. Jeżeli problem będzie się powtarzał zgłoś sprawę administratorowi platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl opisując problem i załączając zrzut z ekranu z widocznym komunikatem o odmowie logowania.
Каждый студент Академии WSB, имеющий учетную запись в виртуальном деканате, имеет автоматически созданную учетную запись на платформе e-Learning. Чтобы запустить свою учетную запись на платформе OnlineWSB, просто войдите в систему с тем же логином и паролем, что и в виртуальном деканате.
Na platformie OnlineWSB możesz wyszukać kurs po nazwisku prowadzącego w zakładce Kursy lub korzystając z wyszukiwarki wewnętrznej wpisując tytuł kursu.
Aby zapisać się na e-kurs zaloguj się do platformy, wyszukaj kurs i używając hasła do samodzielnych zapisów – zapisz się do kursu. Pełną nazwę kursu oraz hasło do samodzielnych zapisów przekazują studentom prowadzący zajęcia. Hasła do samodzielnych zapisów do kursów ogólnouczelnianych można otrzymać podczas obowiązkowych dla wszystkich rozpoczynających studia w Akademii WSB zajęć wprowadzających do e-learningu, w dziekanacie lub za pośrednictwem help desku platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl.
Jeżeli jesteś prawidłowo zalogowany/a do platformy OnlineWSB i po wyszukaniu kursu nie możesz się do niego zapisać, sprawdź, czy zgadza się tytuł kursu. Jeżeli tytuł kursu jest prawidłowy najprawdopodobniej nie posiadasz aktualnego hasła – klucza do samodzielnych zapisów. Poproś prowadzącego zajęcia o weryfikację posiadanego przez Ciebie klucza lub dodanie Cię do kursu.
Jeżeli nie masz dostępu do platformy, platforma nie dział prawidłowo, nie możesz uzyskać dostępu do kursu, którego jesteś już uczestnikiem lub podejrzewasz, że z Twojego konta korzystają osoby nieuprawnione, zgłoś te fakty do administratora platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl.
Aby przesłać zdanie w e-kursie, wejdź w zadanie, do którego chcesz przesłać rozwiązanie i skorzystaj z opcji Prześlij zadanie.
Aby sprawdzić swoje oceny z kursów, których jesteś uczestnikiem, wyszukaj w zakładce nawigacji kurs, wybierz go a następnie skorzystaj z opcji oceny i sprawdź oceny w dzienniku ocen kursu
Jeżeli zadanie, quiz, test nie działa prawidłowo, pojawia się z nim błąd merytoryczny lub wynikający z nieprawidłowości zgłoś to administratorowi platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl wraz z opisem zawierającym tytuł kursu, link do kursu, opis błędu złączając zrzut ekranu z błędem. Na maile odpowiemy w ciągu dwóch dni roboczych.
Jeżeli w kursie, którego jesteś uczestnikiem, nie możesz wykonać zadania, quizu, testu najprawdopodobniej dostęp do zadania był ograniczony czasowo i termin jego aktywności minął. W tej sprawie może Ci pomóc tylko prowadzący e-kurs – zwróć się do niego z prośba o uruchomienie dodatkowego terminu lub możliwość zaliczenia zadania w innej formie.
Aby przesłać plik do zadania wejdź w zadanie, którego rozwiązanie chcesz przesłać prowadzącemu, skorzystaj z opcji prześlij zadanie i dołącz wymagany plik.
Logując się po raz pierwszy do platformy OnlineWSB skorzystaj z takiego samego loginu i hasła jak w Wirtualnym dziekanacie. Sprawdź swoje połączenie z internetem, spróbuj zalogować się ponownie za chwilę. Jeżeli problem będzie się powtarzał zgłoś sprawę administratorowi platformy: pomoc.online@wsb.edu.pl opisując problem i załączając zrzut z ekranu z widocznym komunikatem o odmowie logowania.
Последнее изменение: понедельник, 9 октября 2023, 04:43