Course Image Kryminologia/Jarosław Kaleta/zima 2020/21

Kryminologia/Jarosław Kaleta/zima 2020/21

Kurs dla grup: GSW01-PiIwSK sem. 3, GSW01-RzPS sem. 3, GSW01-RzPS sem. 4
Course Image Podstawy kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii/Kaleta/2021L

Podstawy kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii/Kaleta/2021L

Przedmiot "Podstawy kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii" obejmuje zajęcia realizowane w formie wykładu i ćwiczeń dla grup: BN_ZL 22.02.2020 sem.3 i BN_ZL_KRK 22.02.2020 sem. 3. Zawiera tezy: …