Course Image Biomechanika/Szlachta/e-egzamin

Biomechanika/Szlachta/e-egzamin

Egzamin warunkowy z przedmiotu Biomechanika, kierunek Fizjoterapia, studia stacjonarne oraz niestacjonarne. Termin egzaminu: studia stacjonarne - 29.01.2021r (piątek) godz. 9:00 - 10:00 studia niesta…
Course Image Exam in French for Mr Andrii Marunchak

Exam in French for Mr Andrii Marunchak

Egzamin z języka francuskiego dla pana Andrii Marunchaka, który powtarza semestr, a do egzaminu z francuskiego nie podszedł z grupą. Semestr V, stosunki międzynarodowe.
Course Image Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania

Podstawy zarządzania
Course Image Principles of implementing IT projects(extra term)/Eisenbardt/e-zaliczenie

Principles of implementing IT projects(extra term)/Eisenbardt/e-zaliczenie

Here is a test related to the retake term in the subject: Rules for implementing IT projects for English-speaking students - test date 28 01 2021 at 3:30 PM (Tutaj znajduje się test związany z termin…