Course Image Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń /Gąsiorowski/L21

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń /Gąsiorowski/L21

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z częścią ogólną prawa karnego materialnego. Przedmiot realizowany na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, w ramach łączonych zajęć dla: Dąbrowa Górnicza, Krak…
Course Image Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/ zima 2020/2021/studia niestacjonarne

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/ zima 2020/2021/studia niestacjonarne

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń dla semestrów (zajęcia łączone): 2 semestr BN_ZL_KRK 22.02.2020 i 3 semestr BN_ZL_KRK_X.2019 W ramach kursu prezentowane będą treści związane z częścią og…
Course Image Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/zima 2020/2021/studia stacjonarne

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/zima 2020/2021/studia stacjonarne

Przedmiot omawia zagadnienie prawa karnego i prawa wykroczeń. Prezentowane są instytucje prawne.
Course Image Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/zima 2020/20201/studia niestacjonarne

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/zima 2020/20201/studia niestacjonarne

Przedmiot omawia prawo karne materialne. Prezentowane będą treści prawa karnego i prawa wykroczeń definiujące instytucje prawne części ogólnej prawa karnego.
Course Image Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń /Gąsiorowski/L21

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń /Gąsiorowski/L21

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z częścią szczególną prawa karnego materialnego. Przedmiot realizowany na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe,
Course Image Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/zima 2020/2021/studia stacjonarne

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń/Jerzy Gąsiorowski/zima 2020/2021/studia stacjonarne

Przedmiot prezentuje część szczególną prawa karnego i prawa wykroczeń. W ramach przedmiotu omawiane będą kategorie przestępstw i wykroczeń oraz poszczególne czyny zabronione spenalizowane w ustawach.…
Course Image Podstawy nauk o przestępczości /Gąsiorowski/L21

Podstawy nauk o przestępczości /Gąsiorowski/L21

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawami nauk o przestępczości. Przedmiot realizowany na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
Course Image Seminarium magisterskie/Gąsiorowski/L21

Seminarium magisterskie/Gąsiorowski/L21

Przygotowanie studenta do pisania pracy magisterskiej