Course Image Projektowanie uniwersalne. Moduł 1

Projektowanie uniwersalne. Moduł 1

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku informatyka przedstawiający zagadnienia związane z analizą interfejsu graficznego aplikacji pod kątem zgodności z zasadami  projektowania uniwersalnego i dost…
Course Image Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT

Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT

Kurs realizowany dla studentów studiów inżynierskich kierunku informatyka poruszający tematyke przetwarzania danych pomiarowych i telemetrycznych w systemach IoT przy pomocy nowoczesnych rozwiązań ba…
Course Image Bazy danych dla urządzeń mobilnych z elementami NoRel

Bazy danych dla urządzeń mobilnych z elementami NoRel

Kurs poświęcony rozwiązaniom opartym o bazy danych relacyjne i nierelacyjne dla zastosowań w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń mobilnych.
Course Image Bazy danych ZI

Bazy danych ZI

Kurs przedstawia zagadnienia związane z relacyjnym modelem danych, językiem SQL oraz tworzeniem rozwiązań składowania danych w oparciu o bazę MS SQL Server.
Course Image Bezpieczeństwo baz danych

Bezpieczeństwo baz danych

Kurs przedstawia zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa systemów bazodanowych i serwerów baz danych na przykładzie MS SQL Server.
Course Image Bezpieczeństwo baz danych (ANG)

Bezpieczeństwo baz danych (ANG)

The course presents the possibilities of relational databases in the context of increasing ICT security with the use of SQL language and tools for database management. The course examples are based o…
Course Image Diploma Seminar

Diploma Seminar

The course is intended for students preparing engineering theses for the field of computer science. The course includes materials in English
Course Image Google Cloud w rozwiązaniach loT

Google Cloud w rozwiązaniach loT

Kurs przedmiotowy  - studia podyplomowe Google Cloud w rozwiązaniach loT
Course Image Machine learning and deep learning

Machine learning and deep learning

Subject course in the field of artificial intelligence, machine learning of neural networks and deep learning
Course Image Metodyka Pisania Pracy Dyplomowej

Metodyka Pisania Pracy Dyplomowej

Kurs przedmiotowy dla studentów kierunku informatyka
Course Image Metodyka pisania pracy dyplomowej  INF_ZI 24.02.2018

Metodyka pisania pracy dyplomowej INF_ZI 24.02.2018

Kurs obejmuje zagadnienia związane z metodologią prowadzenia badań podczas realizacji pracy dyplomowej dla kierunku informatyka, oraz kwestiami dokumentowania eksperymentów badawczych w sposób przyda…
Course Image Nowoczesne Interfejsy HMI

Nowoczesne Interfejsy HMI

Kurs dotyczy tematyki nowoczesnych metod komunikacji człowieka z komputerem w systemach informatycznych
Course Image Podstawy programowania komputerów (ang) INF_DI_ANG_X.2020

Podstawy programowania komputerów (ang) INF_DI_ANG_X.2020

The course covers information on application development in the Visual Studio environment using the .NET c # language and high-level programming languages. It is intended for students of the 1st year…
Course Image Podstawy Programowania Komputerów INF_DI 01.10.2020

Podstawy Programowania Komputerów INF_DI 01.10.2020

Kurs podstaw programowania komputerów dla 1 semestru przedstawiający specyfike przygotowania oprogramowania w językach wysokiego poziomu ze szczególnym uwzględnieniem języka c#, platformy .NET i środ…
Course Image Podstawy Programowania Komputerów ZI

Podstawy Programowania Komputerów ZI

Kurs jest poświęcony podstawom programowania komputerów, oraz zastosowaniom nowoczesnych narzędzi deweloperskich do implementacji oprogramowania na bazie języków programowania zgodnych z platformą .N…
Course Image Programowanie aplikacji mobilnych dla Android DUALNE

Programowanie aplikacji mobilnych dla Android DUALNE

Kurs prezentuje nowoczesne narzędzia, technologie i środowiska tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android z wykorzystaniem nowoczesnych języków programowania i paradygmatu obiekto…
Course Image Programowanie aplikacji mobilnych dla Androida INF_ZI 01.10.2018

Programowanie aplikacji mobilnych dla Androida INF_ZI 01.10.2018

Kurs obejmuje zagadnienia programowania aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android z uwzględnieniem zastosowania tego systemu w urządzeniach klasy telefon komórkowy, tablet, oraz systemy te…
Course Image Programowanie Serwerowe Dla Internetu Rzeczy

Programowanie Serwerowe Dla Internetu Rzeczy

Kurs przedmiotowy dla zajęć Programowanie Serwerowe Dla Internetu Rzeczy na kierunku Informatyka
Course Image Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI

Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku informatyka w ramach przedmiotu Projektowanie Platform IoT dla Internetu Rzeczy
Course Image Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI INF_ZI 01.10.2018

Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI INF_ZI 01.10.2018

Kurs obejmuje zagadnienia związane z przedstawieniem architektury sprzętowej platform rodziny Raspberry PI, oraz innych platform uruchomieniowych popularnych w realizacji systemów Internetu Rzeczy. K…
Course Image Rozwiązania Internetu Rzeczy

Rozwiązania Internetu Rzeczy

Kurs przedstawia problemową tematykę związaną z budową i projektowaniem rozwiązań IoT. Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich na kierunku informatyka w ramach zajęć laboratoryjnyc…
Course Image Seminarium Dyplomowe

Seminarium Dyplomowe

HASŁO DO KURSU: SeminariumPB2020 Kurs przeznaczony do kontaktu w ramach seminarium dyplomowego dla kierunku Informatyka
Course Image SIECI II - Studia Podyplomowe

SIECI II - Studia Podyplomowe

Kurs przedmiotowy dla kierunku SIECI II studia podyplomowe
Course Image Sieci komputerowe

Sieci komputerowe

Kurs przedstawia zagadnienia związane z budową i analizą sieci komputerowych. Kurs zawiera elementy zgodne z wymaganiami szkoleniowymi firmy CISCO. W ramach kursu jest wykorzystywane oprogramowanie s…
Course Image Urządzenia mobilne i Internet rzeczy (sieci II)

Urządzenia mobilne i Internet rzeczy (sieci II)

Kurs obejmuje zagadnienia zastosowania urządzeń mobilnych, mobilnych systemów operacyjnych oraz najpopularniejszych na rynku platform uruchomieniowych do realizacji systemów IoT. Kurs przedstawia zag…
Course Image Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych

Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych

Kurs przedmiotowy dla kierunku informatyka ZI