Course Image Projektowanie uniwersalne/INF_3SEM_2ST/L22

Projektowanie uniwersalne/INF_3SEM_2ST/L22

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku informatyka przedstawiający zagadnienia związane z analizą interfejsu graficznego i aplikacji pod kątem zgodności z zasadami  projektowania uniwersalnego i do…
Course Image Programowanie aplikacji mobilnych dla systemu Android

Programowanie aplikacji mobilnych dla systemu Android

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku informatyka w ramach przedmiotu Programowanie Aplikacji Mobilnych dla Androida. Kurs poświęcony jest zagadnieniom związanych z tworzeniem natywnych aplikacji …
Course Image Archiwum - Bezpieczeństwo baz danych (ANG)

Archiwum - Bezpieczeństwo baz danych (ANG)

The course presents the possibilities of relational databases in the context of increasing ICT security with the use of SQL language and tools for database management. The course examples are based o…
Course Image Archiwum Databases for mobile devices with NoRel elements

Archiwum Databases for mobile devices with NoRel elements

Databases for mobile devices with NoRel elements
Course Image Diploma Seminar

Diploma Seminar

The course is intended for students preparing engineering theses for the field of computer science. The course includes materials in English
Course Image Machine learning and deep learning

Machine learning and deep learning

Subject course in the field of artificial intelligence, machine learning of neural networks and deep learning
Course Image Archiwum Methodology of writing a thesis

Archiwum Methodology of writing a thesis

The course presents issues related to the preparation of a diploma thesis and research methodology, as well as the presentation of research results during the diploma examination
Course Image Archiwum Podstawy programowania komputerów (ang) INF_DI_ANG_X.2020

Archiwum Podstawy programowania komputerów (ang) INF_DI_ANG_X.2020

The course covers information on application development in the Visual Studio environment using the .NET c # language and high-level programming languages. It is intended for students of the 1st year…
Course Image ARCHIWUM Nowoczesne Interfejsy HMI

ARCHIWUM Nowoczesne Interfejsy HMI

Dobrze zaprojektowane interfejsy człowiek-maszyna (HMI) zmniejszają ryzyko błędów ludzkich, chronią firmy przed przestojami, których koszty sięgają milionów dolarów, a także zwiększają bezpieczeństwo…
Course Image Projektowanie uniwersalne.

Projektowanie uniwersalne.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku informatyka przedstawiający zagadnienia związane z analizą interfejsu graficznego i aplikacji pod kątem zgodności z zasadami  projektowania uniwersalnego i do…
Course Image ARCHIWUM Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT

ARCHIWUM Wykorzystanie systemów Big Data w analizie danych IoT

Kurs realizowany dla studentów studiów inżynierskich kierunku informatyka poruszający tematyke przetwarzania danych pomiarowych i telemetrycznych w systemach IoT przy pomocy nowoczesnych rozwiązań ba…
Course Image ARCHIWUM Bazy danych dla urządzeń mobilnych z elementami NoRel

ARCHIWUM Bazy danych dla urządzeń mobilnych z elementami NoRel

Kurs poświęcony rozwiązaniom opartym o bazy danych relacyjne i nierelacyjne dla zastosowań w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń mobilnych.
Course Image ARCHIWUM Rozwiązania Internetu Rzeczy

ARCHIWUM Rozwiązania Internetu Rzeczy

Kurs przedstawia problemową tematykę związaną z budową i projektowaniem rozwiązań IoT. Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów inżynierskich na kierunku informatyka w ramach zajęć laboratoryjnyc…
Course Image ARCHIWUM Nowoczesne Interfejsy HMI

ARCHIWUM Nowoczesne Interfejsy HMI

Kurs dotyczy tematyki nowoczesnych metod komunikacji człowieka z komputerem w systemach informatycznych
Course Image ARCHIWUM Google Cloud w rozwiązaniach loT

ARCHIWUM Google Cloud w rozwiązaniach loT

Kurs przedmiotowy  - studia podyplomowe Google Cloud w rozwiązaniach loT
Course Image ARCHIWUM Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych

ARCHIWUM Zapewnienie bezpieczeństwa baz danych

Kurs przedmiotowy dla kierunku informatyka ZI
Course Image Metodyka Pisania Pracy Dyplomowej i wykorzystywanie baz danych naukowych

Metodyka Pisania Pracy Dyplomowej i wykorzystywanie baz danych naukowych

Kurs przedmiotowy dla studentów kierunku informatyka przygotowywujących opracowanie metod badawczych i analizy wyników pod kątem pracy dyplomowej.
Course Image  ARCHIWUMSIECI II - Studia Podyplomowe

ARCHIWUMSIECI II - Studia Podyplomowe

Kurs przedmiotowy dla kierunku SIECI II studia podyplomowe
Course Image ARCHIWUM Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI

ARCHIWUM Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku informatyka w ramach przedmiotu Projektowanie Platform IoT dla Internetu Rzeczy
Course Image ARCHIWUM Programowanie Serwerowe Dla Internetu Rzeczy

ARCHIWUM Programowanie Serwerowe Dla Internetu Rzeczy

Kurs przedmiotowy dla zajęć Programowanie Serwerowe Dla Internetu Rzeczy na kierunku Informatyka
Course Image ARCHIWUM Bazy danych ZI

ARCHIWUM Bazy danych ZI

Kurs przedstawia zagadnienia związane z relacyjnym modelem danych, językiem SQL oraz tworzeniem rozwiązań składowania danych w oparciu o bazę MS SQL Server.
Course Image Podstawy Programowania Komputerów

Podstawy Programowania Komputerów

Kurs jest poświęcony podstawom programowania komputerów, oraz zastosowaniom nowoczesnych narzędzi deweloperskich do implementacji oprogramowania na bazie języków programowania zgodnych z platformą .N…
Course Image ARCHIWUM Sieci komputerowe

ARCHIWUM Sieci komputerowe

Kurs przedstawia zagadnienia związane z budową i analizą sieci komputerowych. Kurs zawiera elementy zgodne z wymaganiami szkoleniowymi firmy CISCO. W ramach kursu jest wykorzystywane oprogramowanie s…
Course Image Seminarium Dyplomowe

Seminarium Dyplomowe

HASŁO DO KURSU: SeminariumPB2020 Kurs przeznaczony do kontaktu w ramach seminarium dyplomowego dla kierunku Informatyka
Course Image ARCHIWUM Bezpieczeństwo baz danych

ARCHIWUM Bezpieczeństwo baz danych

Kurs przedstawia zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa systemów bazodanowych i serwerów baz danych na przykładzie MS SQL Server.
Course Image ARCHIWUM Programowanie aplikacji mobilnych dla Android DUALNE

ARCHIWUM Programowanie aplikacji mobilnych dla Android DUALNE

Kurs prezentuje nowoczesne narzędzia, technologie i środowiska tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android z wykorzystaniem nowoczesnych języków programowania i paradygmatu obiekto…
Course Image ARCHIWUM Urządzenia mobilne i Internet rzeczy (sieci II)

ARCHIWUM Urządzenia mobilne i Internet rzeczy (sieci II)

Kurs obejmuje zagadnienia zastosowania urządzeń mobilnych, mobilnych systemów operacyjnych oraz najpopularniejszych na rynku platform uruchomieniowych do realizacji systemów IoT. Kurs przedstawia zag…
Course Image ARCHIWUM Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI INF_ZI 01.10.2018

ARCHIWUM Projektowanie platform IoT opartych o Raspberry PI INF_ZI 01.10.2018

Kurs obejmuje zagadnienia związane z przedstawieniem architektury sprzętowej platform rodziny Raspberry PI, oraz innych platform uruchomieniowych popularnych w realizacji systemów Internetu Rzeczy. K…
Course Image ARCHIWUM Programowanie aplikacji mobilnych dla Androida INF_ZI 01.10.2018

ARCHIWUM Programowanie aplikacji mobilnych dla Androida INF_ZI 01.10.2018

Kurs obejmuje zagadnienia programowania aplikacji mobilnych dla systemu operacyjnego Android z uwzględnieniem zastosowania tego systemu w urządzeniach klasy telefon komórkowy, tablet, oraz systemy te…
Course Image ARCHIWUM Metodyka pisania pracy dyplomowej  INF_ZI 24.02.2018

ARCHIWUM Metodyka pisania pracy dyplomowej INF_ZI 24.02.2018

Kurs obejmuje zagadnienia związane z metodologią prowadzenia badań podczas realizacji pracy dyplomowej dla kierunku informatyka, oraz kwestiami dokumentowania eksperymentów badawczych w sposób przyda…
Course Image ARCHIWUM Podstawy Programowania Komputerów INF_DI 01.10.2020

ARCHIWUM Podstawy Programowania Komputerów INF_DI 01.10.2020

Kurs podstaw programowania komputerów dla 1 semestru przedstawiający specyfike przygotowania oprogramowania w językach wysokiego poziomu ze szczególnym uwzględnieniem języka c#, platformy .NET i środ…