Course Image Konstrukcja maszyn

Konstrukcja maszyn

Podstawowym celem kształcenia na kursie Konstrukcja maszyn jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinie podstaw konstrukcji maszyn, a w szczególności z zakresu budowy maszyn oraz zagadn…
Course Image Nauka o materiałach (N)

Nauka o materiałach (N)

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinie podstaw nauki o materiałach, a w szczególności z zakresu budowy materii, materiałoznawstwa oraz materiałów technicznych i ich wł…
Course Image Nauka o materiałach (S)

Nauka o materiałach (S)

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinie podstaw nauki o materiałach, a w szczególności z zakresu budowy materii, materiałoznawstwa oraz materiałów technicznych i ich wł…
Course Image Podstawy konstrukcji maszyn (N)

Podstawy konstrukcji maszyn (N)

Podstawowym celem kształcenia na kursie Podstawy konstrukcji maszyn jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinie podstaw konstrukcji maszyn, a w szczególności z zakresu budowy maszyn or…
Course Image Podstawy konstrukcji maszyn (S)

Podstawy konstrukcji maszyn (S)

Podstawowym celem kształcenia na kursie Podstawy konstrukcji maszyn jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinie podstaw konstrukcji maszyn, a w szczególności z zakresu budowy maszyn or…
Course Image Techniki i technologie wytwarzania z elementami nauki o materiałach

Techniki i technologie wytwarzania z elementami nauki o materiałach

Celem kursu jest przedstawienie studentom kierunku Transport podstaw technik i technologii wytwarzania w połączeniu z podstawami nauki o materiałach.