Course Image Podstawy konstrukcji maszyn (N)/Z21

Podstawy konstrukcji maszyn (N)/Z21

Podstawowym celem kształcenia na kursie Podstawy konstrukcji maszyn jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy w dziedzinie podstaw konstrukcji maszyn, a w szczególności z zakresu budowy maszyn or…