Course Image ZARZĄDZANIE RYZYKIEM TECHNICZNYM I ZAWODOWYM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM TECHNICZNYM I ZAWODOWYM

Celem ćwiczeń jest przekazanie słuchaczom  wiedzy w zakresie czynników występujących w środowisku pracy. Nabycie umiejętności w wykonaniu oceny ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy dowol…