Course Image Metodologia badań naukowych i statystyka

Metodologia badań naukowych i statystyka

Metodologia badań jest nauką zajmującą się projektowaniem, standaryzacją i ciągłą poprawą badań, w tym badań klinicznych, a także analizą statystyczną uzyskanych w tych badaniach wyników. Prawidłowe …
Course Image Mikrobiologia i immunologia

Mikrobiologia i immunologia

Kurs ma na celu wprowadzenie do zakażeń szpitalnych i pozaszpialnych oraz możliwości przeciwdziałania rozprezstrzenianiu czynników chorobotwórczych. Kurs wdroży Słuchacza w rolę układu immunologiczne…
Course Image Patofizjologia /Kitala/L21

Patofizjologia /Kitala/L21

Patofizjologia jest to nauka zajmującą się badaniem zmian i zaburzeń w pracy komórek i narządów, do których dochodzi w wyniku choroby. Bada procesy zachodzące pod wpływem różnych czynników chorobotwó…