Course Image Doktryny pedagogiczne - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Doktryny pedagogiczne - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Celem kursu jest poznanie podstawowych doktryn pedagogicznych, które miały istotne znaczenie dla rozwoju współczesnej teorii i praktyki pedagogicznej. Ważne będzie również zdobycie umiejętności anali…
Course Image Metodologia badań pedagogicznych ze statystyką - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Metodologia badań pedagogicznych ze statystyką - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Celem kursu jest zdobycie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice z uwzględnieniem zasad i norm etycznych, jak również nabycie praktycznych umiejętności skonstruowania i zrealizowania…
Course Image Metodyka badań pedagogicznych ze statystyką - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Metodyka badań pedagogicznych ze statystyką - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Celem kursu jest zdobycie wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice z uwzględnieniem zasad i norm etycznych, jak również nabycie praktycznych umiejętności skonstruowania i zrealizowania…
Course Image Projekt badawczy - wiosna '21/Kochanowicz/L21

Projekt badawczy - wiosna '21/Kochanowicz/L21

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat etapów procesu badawczego a także udoskonalenie praktycznych umiejętności badawczych w zakresie projektów dotyczących nauk o wychowaniu.
Course Image Współczesne kierunki pedagogiczne - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Współczesne kierunki pedagogiczne - wiosna '21 /Kochanowicz/L21

Celem tego kursu jest zdobycie uporządkowanej i pogłębionej wiedzy o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych oraz rozumienie ich uwarunkowań.