Course Image Krajowy system ratowniczo-gaśniczy/Kogut/L21

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy/Kogut/L21

Ćwiczenia z przedmiotu krajowy system ratownoczo-gaśniczy przybliżają funkcjonowanie systemu ratowniczego w Polsce, współdziałanie z innymi podmiotami odpowiedziałnymi za bezpieczeństwo powszechne i …
Course Image System Bezpieczeństwa Narodowego

System Bezpieczeństwa Narodowego

Zapoznanie studentów z zakresu wiedzy o podstawowych celach, zadaniach i strukturach bezpieczeństwa narodowego. Ukazanie wpływu zagrożeń oraz dostrzeganie szans  mających istotny wpływ na poziom bezp…
Course Image Wybrane elementy zarządzania kryzysowego - ćwiczenia

Wybrane elementy zarządzania kryzysowego - ćwiczenia

Prowadzenie działań podczas sytuacji kryzysowych i kierowanie tymi działaniami.Tworzenie pracy zespołu zarządzania kryzysowego na różnych szczebla administracji publicznej. Analiza studium przypadku …
Course Image Zarządzanie w okresie powodzi

Zarządzanie w okresie powodzi

Zapoznanie studentów ze zjawiskiem powstawania powodzi różnych typów, zagrożeń w związku z wystąpieniem zjawiska powodzi, kierowanie działaniami ratowniczymi podczas powodzi, prowadzenie ewakuacji, f…
Course Image Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego wraz z jego elementami składowymi i podsystemami oraz rolą zarządzania kryzysowego w tym systemie. Wyk…
Course Image Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Zapoznanie studentów z problematyką zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego wraz z jego elementami składowymi i podsystemami oraz rolą zarządzania kryzysowego w tym systemie. …