Course Image Prognozowanie i symulacje - niestacjonarne/Byrska-Rąpała/[W]

Prognozowanie i symulacje - niestacjonarne/Byrska-Rąpała/[W]

W pierwszej części kursu zostaną omówione podstawowe metody wyodrębniania trendu w szeregach czasowych oraz metody prognozowania zjawisk dynamicznych. W ramach zajęć praktycznych, każdy ze studentów …
Course Image Prognozowanie i symulacje - stacjonarne/Byrska-Rąpała/[W]

Prognozowanie i symulacje - stacjonarne/Byrska-Rąpała/[W]

W pierwszej części kursu zostaną omówione podstawowe metody wyodrębniania trendu w szeregach czasowych oraz metody prognozowania zjawisk dynamicznych. W ramach zajęć praktycznych, każdy ze studentów …
Course Image Zastosowanie metod statystycznych w biznesie/Byrska-Rąpała/[W]

Zastosowanie metod statystycznych w biznesie/Byrska-Rąpała/[W]

W ramach kursu zostaną omówione wybrane zagadnienia ze statystyki matematycznej: zmienna losowa skokowa i ciągła, funkcje opisujące jej rozkład; estymacja parametrów populacji generalnej; wnioskowani…
Course Image Badania operacyjne/Niestacjonarne/Byrska-Rąpała/[W]

Badania operacyjne/Niestacjonarne/Byrska-Rąpała/[W]

W trakcie kursu student pozna podstawowe zagadnienia z badań operacyjnych: problem alokacji zasobów, problem diety/mieszanki, klasyczne zagadnienie transportowe, elementy teorii decyzji - drzewo decy…
Course Image Prognozowanie i symulacje/Byrska-Rąpała/[W]L23

Prognozowanie i symulacje/Byrska-Rąpała/[W]L23

W pierwszej części kursu zostaną omówione podstawowe metody wyodrębniania trendu w szeregach czasowych oraz metody prognozowania zjawisk dynamicznych. W ramach zajęć praktycznych, każdy ze studentów …
Course Image Zastosowanie metod statystycznych w biznesie/Byrska-Rąpała/[W]L23

Zastosowanie metod statystycznych w biznesie/Byrska-Rąpała/[W]L23

W ramach kursu zostaną omówione wybrane zagadnienia ze statystyki matematycznej: zmienna losowa skokowa i ciągła, funkcje opisujące jej rozkład; estymacja parametrów populacji generalnej; wnioskowani…