Course Image BADANIA OPERACYJNE

BADANIA OPERACYJNE

Podstawowe zagadnienia badań operacyjnych, metody podejmowania decyzji w warunkach zdeterminowanych i ryzyka
Course Image PROGNOZOWANIE I SYMULACJE

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE

Sposoby i metody prowadzenia badań symulacyjnych, budowa modeli prognostycznych