Course Image Diagnoza i profilaktyka w szkole i przedszkolu (studia niestacjonarne)/Kitlińska-Król/L21

Diagnoza i profilaktyka w szkole i przedszkolu (studia niestacjonarne)/Kitlińska-Król/L21

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami występującymi w obrębie pedagogiki w zakresie działań diagnostycznych i profilaktycznych dotyczących dzieci z w wiek…
Course Image Diagnoza i profilaktyka w szkole i przedszkolu (studia stacjonarne)/Kitlińska-Król/L21

Diagnoza i profilaktyka w szkole i przedszkolu (studia stacjonarne)/Kitlińska-Król/L21

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami występującymi w obrębie pedagogiki w zakresie działań diagnostycznych i profilaktycznych dotyczących dzieci z w wiek…
Course Image Diagnoza i profilaktyka w szkole i w przedszkolu

Diagnoza i profilaktyka w szkole i w przedszkolu

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami występującymi w obrębie pedagogiki w zakresie działań diagnostycznych i profilaktycznych dotyczących dzieci z w wiek…
Course Image Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela

Treści przedmiotu dotyczą zadań i zakresów pracy nauczyciela w działalności opiekuńczej  i wychowawczej. Przedstawione będą zagadnienia dotyczące współpracy z rodzicami ucznia, osobami i instytucjami…
Course Image Rewalidacja indywidualna

Rewalidacja indywidualna

E- kurs "Rewalidacja indywidualna" stanowi uzupełnienie zajęć realizowanych w formie stacjonarnej dla Studentów studiów podyplomowych - kierunek: Pedagogika, specjalność Edukacja i Rehabilitacja Osób…
Course Image ROZWÓJ DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ROZWÓJ DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy teoretycznej związanej ze specyfiką funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/rozwojowymi. Wyposażenie studentów w umiejęt…
Course Image Specyficzne trudności w uczeniu sie matematyki - dyskalkulia- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych

Specyficzne trudności w uczeniu sie matematyki - dyskalkulia- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych

Celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie i usystematyzowanie wieloaspektowej wiedzy o dziecku, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki o typie dyskalkulii. Wyposażenie studentów w …
Course Image Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych/Kitlińska-Król/L21

Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych/Kitlińska-Król/L21

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami występującymi w obrębie pedagogiki w zakresie działań korekcyjno- kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych dotyczą…
Course Image Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych

Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami występującymi w obrębie pedagogiki w zakresie działań korekcyjno- kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych dotyczą…
Course Image Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia, diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych/Kitlińska-Król/L21

Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia, diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych/Kitlińska-Król/L21

Celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie i usystematyzowanie wieloaspektowej wiedzy o dziecku, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki o typie dyskalkulii. Wyposażenie studentów w …
Course Image Uczeń/dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczeń/dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

E- kurs "Uczeń/dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" stanowi uzupełnienie zajęć realizowanych w formie stacjonarnej dla Studentów studiów podyplomowych - kierunek: Pedagogika, specjalność: …
Course Image Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia/Kitlińska-Król.L21

Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia/Kitlińska-Król.L21

Celem realizacji przedmiotu jest pogłębienie i usystematyzowanie wieloaspektowej wiedzy o dziecku, młodym człowieku ujawniającym wybitne i kierunkowe zdolności. Wyposażenie studentów w wiedzę teorety…
Course Image Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym uczniów - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych/Kitlińska-Król/L21

Zaburzenia w rozwoju psychoruchowym uczniów - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych/Kitlińska-Król/L21

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi tendencjami występującymi w obrębie pedagogiki w zakresie działań korekcyjno- kompensacyjnych dotyczących dzieci z zaburzeniami …