Course Image Arkadiusz Trela - Audytowanie systemu zarządzania jakością z wartością dodaną

Arkadiusz Trela - Audytowanie systemu zarządzania jakością z wartością dodaną

Kurs pozwala na zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu skutecznego i efektywnego audytowania systemów zarządzania jakością w organizacjach. 
Course Image Mariola Szrajnert - Metody oceny działań społecznie odpowiedzialnych

Mariola Szrajnert - Metody oceny działań społecznie odpowiedzialnych

Kurs wiedzy na temat metod oceny i pomiaru działań społecznie odpowiedzialnych
Course Image Norbert	Andraszak - Niestabilność zaangażowania pracowników jako następstwo sytuacji stresujących

Norbert Andraszak - Niestabilność zaangażowania pracowników jako następstwo sytuacji stresujących

Celem kursu jest uwypuklenie znaczenia dla organizacji zaangażowanych pracowników. Sytuacje stresujące, które w sposób negatywny mogą wpływać na pracownika, pociągać za sobą mogą również jego labilno…
Course Image Paweł Czart - Opis metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych na przykładzie rachunku efektywności inwestycji w nieruchomość komercyjną

Paweł Czart - Opis metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych na przykładzie rachunku efektywności inwestycji w nieruchomość komercyjną

Kurs na temat wiedzy o metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ang. Discounted Cash Flow)