Course Image Seminarium dyplomowe_ZIP(IJ) semestr 6

Seminarium dyplomowe_ZIP(IJ) semestr 6

Seminarium dyplomowe - inżynierskie dla semestru 6,  na kierunku ZIP, o profilu praktycznym, grupa GSS01-IJ, skład grupy 8 osób, Ilość przewidzianych godzin zajęć ogółem - 8, w tym  na MS Teams - 8 …
Course Image Zarządzanie przez jakość/Józkowicz/L21

Zarządzanie przez jakość/Józkowicz/L21

Kurs do przedmiotu: Zarządzanie przez jakość, dla którego mam zarezerwowanych 16 godzin wykładu.  Wykład realizować będę dla trzech grup jednocześnie: Z_ZL Żywiec, semestr 5 - dla 8 osób, Z_ZI Żywiec…