Course Image Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia D

Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia D

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką i przedmiotami, podstawowymi zagadnieniami oraz specyfiką międzynarodowych stosunków politycznych. Przedstawienie podstawowych umiejętności z zak…
Course Image Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia Z

Międzynarodowe stosunki polityczne - ćwiczenia Z

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką i przedmiotami, podstawowymi zagadnieniami oraz specyfiką międzynarodowych stosunków politycznych. Przedstawienie podstawowych umiejętności z zak…
Course Image Międzynarodowe stosunki polityczne - Wykład

Międzynarodowe stosunki polityczne - Wykład

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką i przedmiotami, podstawowymi zagadnieniami oraz specyfiką międzynarodowych stosunków politycznych. Przedstawienie podstawowych umiejętności z zak…