Course Image Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych

Wykład z Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Przemysłowych dla studiów dziennych w Cieszynie materiały do samodzielnej pracy studentów: - treści wykładu, literatura dodatkowa, mat. ćwiczeniowe …
Course Image Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych GJ Z2020/21

Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych GJ Z2020/21

Celem przedmiotu jest przedstawienie i upowszechnienie wiedzy na temat automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych umożliwiającej studentom wykorzystanie jej w realizacji za…
Course Image Seminarium dyplomowe Cieszyn Informatyka _ Niestacjonarne _ Sem_ 7 Gr_ GSS01-IP

Seminarium dyplomowe Cieszyn Informatyka _ Niestacjonarne _ Sem_ 7 Gr_ GSS01-IP

Seminarium dyplomowe dla 7 semestru na kierunku Informatyka. Kurs na materiały dla i od dyplomantów.
Course Image Systemy przemyslowe Cieszyn Informatyka _ Stacjonarne _ Sem_ 5 Gr_ GSW01-IP

Systemy przemyslowe Cieszyn Informatyka _ Stacjonarne _ Sem_ 5 Gr_ GSW01-IP

Przedstawienie studentom możliwości wykorzystania wybranych narzędzi informatycznych do wizualizacji, sterowania oraz akwizycji danych systemów przemysłowych