Course Image Informatyczne systemy wspomagania zarządzania finansami  Cieszyn

Informatyczne systemy wspomagania zarządzania finansami Cieszyn

Celem zajęć pn. Informatyczne systemy wspomagania zarządzania finansami jest nabycie umiejętności posługiwania się wybranymi informatycznymi systemami wspomagania zarządzania finansami.[Ćwiczenia: za…
Course Image Metodyka pisania pracy dyplomowej Cieszyn

Metodyka pisania pracy dyplomowej Cieszyn

Celem warsztatu pn. Metodyka pisania pracy dyplomowej jest jest zapoznanie studentów z wymogami projektu pracy dyplomowej, omówienie podstawowych metod i narzędzi badawczych.[Zaliczenie z oceną] …
Course Image Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie Cieszyn 2

Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie Cieszyn 2

Celem zajęć pn. Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie jest zapoznanie studentów z pojęciami oraz metodami prognozowania i symulacji w celu podejmowania zoptymalizowanych decyzji. Zajęcia obej…
Course Image Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie Cieszyn

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie Cieszyn

Celem zajęć pn. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie jest zaprezentowanie w postaci praktycznych warsztatów jak funkcjonują systemy informacyjne w przedsiębiorstwie. Student pozna technologie inf…
Course Image Wykorzystanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych Cieszyn

Wykorzystanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych Cieszyn

Celem warsztatu pn. Wykorzystywanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych jest jest  zdobycie umiejętności informacyjnych w zakresie strategii wyszukiwania informacji w różnych źródłach i mediac…