Course Image Systemy zarządzania w transporcie

Systemy zarządzania w transporcie

W ramach kursu student zapozna się z wymaganiami dotyczącymi systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie (w tym wykor…