Course Image Obronność państwa/Andrzej Cichy/L21

Obronność państwa/Andrzej Cichy/L21

Bezpieczeństwo narodowe Dąbrowa niestacjonarne semestr 3, Kraków niestacjonarne semestr 3
Course Image Prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa/Andrzej Cichy/L21

Prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa/Andrzej Cichy/L21

Bezpieczeństwo narodowe Dąbrowa niestacjonarne 1 semestr, Kraków niestacjonarne 1 semestr
Course Image Studium przypadku seryjnych morderców - analiza modus operandi oraz procesu wykrywczego i dowodowego/Andrzej Cichy/L21

Studium przypadku seryjnych morderców - analiza modus operandi oraz procesu wykrywczego i dowodowego/Andrzej Cichy/L21

Bezpieczeństwo narodowe: Dąbrowa stacjonarne i niestacjonarne licencjat semestr 6, niestacjonarne semestr 5; Kraków niestacjonarne semestr 5 i 6   
Course Image Wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia/Andrzej Cichy/L21

Wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia/Andrzej Cichy/L21

Bezpieczeństwo narodowe Dąbrowa niestacjonarme licencjackie semestr 4 i 6
Course Image Zarządzanie służbami porządku publicznego/Andrzej Cichy/L21

Zarządzanie służbami porządku publicznego/Andrzej Cichy/L21

Bezpieczeństwo narodowe Dąbrowa 1 semestr mgr niestacjonarne