Course Image Język chiński 2 sem. GJ03-CH /Bańka-Orłowska/L21

Język chiński 2 sem. GJ03-CH /Bańka-Orłowska/L21

Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład której wchodzić będzie przyswajanie wiedzy z leksyki i gramatyki języka chińsk…
Course Image Język chiński 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Język chiński 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład której wchodzić będzie przyswajanie wiedzy z leksyki i gramatyki języka chińsk…
Course Image Język chiński słuchanie 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Język chiński słuchanie 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej i ponadpodstawowej wiedzy z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc) w ramach przedmiotu słuchanie.
Course Image Język chiński/Leksyka i Gramatyka 2 i 3 sem./Niestacjonarne/Bańka-Orłowska/L22

Język chiński/Leksyka i Gramatyka 2 i 3 sem./Niestacjonarne/Bańka-Orłowska/L22

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ I ZASADY PANUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ I. Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład której wchodzić będz…
Course Image Język chiński/Leksyka i Gramatyka 2 sem./Stacjonarne/Bańka-Orłowska/L22

Język chiński/Leksyka i Gramatyka 2 sem./Stacjonarne/Bańka-Orłowska/L22

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ I ZASADY PANUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ I. Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład której wchodzić będz…
Course Image Język chiński/Leksyka i Gramatyka 4 sem./Bańka-Orłowska/L22

Język chiński/Leksyka i Gramatyka 4 sem./Bańka-Orłowska/L22

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ I ZASADY PANUJĄCE PODCZAS ZAJĘĆ I. Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej i ponadpodstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład k…
Course Image Realia społeczno-polityczne Chin 4 sem/Bańka-Orłowska/L21

Realia społeczno-polityczne Chin 4 sem/Bańka-Orłowska/L21

TEMATYKA ZAJĘĆ Chiny – informacje ogólne. obszar, populacja, podział geograficzny, demografia Chin, mniejszości narodowe, dialekty języka chińskiego (Stworzenie jednego systemu komunikacji w Chinach …