Course Image Język chiński 2 sem. GJ03-CH /Bańka-Orłowska/L21

Język chiński 2 sem. GJ03-CH /Bańka-Orłowska/L21

Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład której wchodzić będzie przyswajanie wiedzy z leksyki i gramatyki języka chińsk…
Course Image Język chiński 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Język chiński 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc), w skład której wchodzić będzie przyswajanie wiedzy z leksyki i gramatyki języka chińsk…
Course Image Język chiński III sem. rok ak. 2020/2021 - GJ-CHIŃ01 (GJ01)

Język chiński III sem. rok ak. 2020/2021 - GJ-CHIŃ01 (GJ01)

1. OPIS KURSU: Przedmiotem niniejszego kursu są zajęcia z Prkatycznej nauki Języka Chińskiego, który składa się z 3 modułów: Comprehensive Chinese - leksyka i gramatyka języka chińskiego - 28h (16h –…
Course Image Język chiński słuchanie 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Język chiński słuchanie 4 sem. GJ01 /Bańka-Orłowska/L21

Celem niniejszego kursu jest zgłębienie wiedzy podstawowej i ponadpodstawowej wiedzy z zakresu praktycznej nauki języka chińskiego (pnjc) w ramach przedmiotu słuchanie.
Course Image Realia społeczno-polityczne Chin 4 sem/Bańka-Orłowska/L21

Realia społeczno-polityczne Chin 4 sem/Bańka-Orłowska/L21

TEMATYKA ZAJĘĆ Chiny – informacje ogólne. obszar, populacja, podział geograficzny, demografia Chin, mniejszości narodowe, dialekty języka chińskiego (Stworzenie jednego systemu komunikacji w Chinach …