Course Image Architecture of mobile devices and mobile operating systems

Architecture of mobile devices and mobile operating systems

Kurs dla studentów studiów stacjonarnych w języku angielskimObejmować będzie tematykę: Architektura wybranych procesorów i rdzeni Zagadnienia związane z mobilnością urządzeń komputerowych: Komunikacj…
Course Image Architektura urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych

Architektura urządzeń mobilnych i mobilnych systemów operacyjnych

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych Obejmować będzie tematykę: Architektura wybranych procesorów i rdzeni Wielo-procesorowość i wielowątkowość Zagadnienia związane z mobilnością urządzeń komp…
Course Image Diploma thesis seminar 2019/2020

Diploma thesis seminar 2019/2020

The course is designed for foreign students (English). Presents materials realized at seminars. Allows you to submit work for consultation.
Course Image Machine & Deep Learning (Uczenie maszynowe i deep learning)

Machine & Deep Learning (Uczenie maszynowe i deep learning)

1.       Basic concepts related to machine learning and artificial intelligence (representation learning, generative learning discriminative algotithms e.t.c.); ethical problems (1 hour)2.       Type…
Course Image Master's seminar

Master's seminar

The Master's seminar is intended for English-speaking students of the semester of 2nd master's degree. As part of this course, students together with the tutor develop a master's thesis topic card an…
Course Image Metody sztucznej inteligencji

Metody sztucznej inteligencji

Kurs Metody sztucznej inteligencji przeznaczony jest dla studentów studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnychKurs obejmuje treści wykładów przedmiotu Metody sztucznej inteligencji: Wprowa…
Course Image Seminarium dyplomowe - prace inżynierskie

Seminarium dyplomowe - prace inżynierskie

Seminarium dyplomowe - inżynierskie studia stacjonarne
Course Image Systemy wbudowane

Systemy wbudowane

Kurs dotyczy systemów wbudowanych (ang. embedded systems) tzn. systemów wyposażonych w mikrokontroler z dedykowanymi funkcjonalnościami. Obejmuje informacje na temat przykładowych mikrokontrolerów AT…
Course Image Uczenie Maszynowe i Deep Learning

Uczenie Maszynowe i Deep Learning

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich (uzupełniających) niestacjonarnych.Zawartość kursu:Kurs obejmuje następującą tematykę: Podstawowe pojęcia związane z uczeniem maszynowym i sztucz…