Course Image Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.