Course Image Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania DG/Bendkowski/[W]

Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania DG/Bendkowski/[W]

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi orientacjami i koncepcjami zarządzania oraz przedstawienie ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu kursu studenci będą umieli op…
Course Image Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania KRK/Bendkowski/[W]

Współczesne orientacje i koncepcje zarządzania KRK/Bendkowski/[W]

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi orientacjami i koncepcjami zarządzania oraz przedstawienie ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu kursu studenci będą umieli op…