Course Image Zarządzanie strategiczne/Brzeziński/lato 2021-2022

Zarządzanie strategiczne/Brzeziński/lato 2021-2022

Kurs wspomagający do ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzonych przez mgr Pawła Brzezińskiego.