Course Image Makroekonomia/Brzeziński/L21

Makroekonomia/Brzeziński/L21

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Makroekonomia prowadzonych przez mgr Pawła Brzezińskiego.
Course Image Mikroekonomia/Brzeziński/L21

Mikroekonomia/Brzeziński/L21

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Mikroekonomia prowadzonych przez mgr Pawła Brzezińskiego.
Course Image Podstawy organizacji i zarządzania/Brzeziński/L21

Podstawy organizacji i zarządzania/Brzeziński/L21

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania prowadzonych przez mgr Pawła Brzezińskiego.
Course Image Zarządzanie strategiczne/Brzeziński/L21

Zarządzanie strategiczne/Brzeziński/L21

Kurs e-learningowy do ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie strategiczne prowadzonych przez mgr Pawła Brzezińskiego.