Course Image Język polski (I-V) General Polish (I-V)/Grochal/L21

Język polski (I-V) General Polish (I-V)/Grochal/L21

Kurs języka polskiego od podstaw, który prowadzony jest w języku angielskim. 
Course Image Język polski (I-V) General Polish (I-V)/Grochal/L21

Język polski (I-V) General Polish (I-V)/Grochal/L21

Kurs języka polskiego jest prowadzony od podstaw w języku angielskim.