Course Image ROLA LIDERA W ORGANIZACJI/N/Kłóska/L21

ROLA LIDERA W ORGANIZACJI/N/Kłóska/L21

ZARZĄDZANIE ŻYWIEC/2/NIESTACJONARNE/SEMESTR 4
Course Image SEMINARIUM DYPLOMOWE/Kłóska/L21

SEMINARIUM DYPLOMOWE/Kłóska/L21

ZARZĄDZANIE (LICENCJAT) ŻYWIEC/1/NIESTACJONARNE/SEMESTR 6
Course Image Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/Kłóska/L21

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/Kłóska/L21

GRUPY UCZESTNICZĄCE W KURSIE: - INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (INŻYNIER)/ŻYWIEC/1/NIESTACJONARNE/SEMESTR 2 (IZ_ZI_ŻYWIEC2) - INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (INŻYNIER)/ŻYWIEC/1/NIESTACJONARNE/SEMESTR 3 (IZ_ZI_ŻYWIEC…