Course Image Organizacja wymiaru sprawiedliwości /Gwizdak/L21

Organizacja wymiaru sprawiedliwości /Gwizdak/L21

Kurs online uzupełniający zajęcia z organizacji wymiaru sprawiedliwości na studiach I stopnia administracja. 
Course Image Prawo cywilne dla administracji /Gwizdak/L21

Prawo cywilne dla administracji /Gwizdak/L21

Kurs podstawowych pojęć i informacji z zakresu prawa cywilnego dla studentów kierunku administracja.