Course Image Finanse publiczne i prawo finansowe /Banaszkiewicz/BL22

Finanse publiczne i prawo finansowe /Banaszkiewicz/BL22

Kurs stanowi uzupełnienie podstawowych treści przekazanych Studentom w trybie kontaktu z prowadzącym umożliwiającego interakcję (platforma Teams). Jego elementami merytorycznymi są zagadnienia istotn…