Course Image POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI/dr Adam Banaszkiewicz/zima 2020/2021

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI/dr Adam Banaszkiewicz/zima 2020/2021

Kurs stanowi uzupełnienie materiałów przedstawianych Studentom 5 semestru kierunku Administracja (studiów niestacjonarnych) na Platformie Teams. Ujęto w nim kwestie z zakresu postępowania egzekucyjne…
Course Image UMOWY W ADMINISTRACJI/dr Adam Banaszkiewicz/zima 2020/2021

UMOWY W ADMINISTRACJI/dr Adam Banaszkiewicz/zima 2020/2021

Treścią kursu będą materiały do ćwiczeń z przedmiotu "Umowy z administracji". W ich ramach przedstawione zostaną ogólne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, kwestie dotyczące umów stosowanych w adm…