Course Image Biomedyczne   podstawy  rozwoju  i  wychowania     dr n. med. Małgorzata Klecka

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania dr n. med. Małgorzata Klecka

Podczas kursu omówione zostaną 1.Genetyczne uwarunkowania zachowania. Kontrowersja: dziedziczenie – środowisko  2.Wpływ czynników środowiskowych na rozwój. Rozwój prenatalny i teratogeny.   3.Rozwój …
Course Image Podstawy edukacji zdrowotnej w szkole i przedszkolu

Podstawy edukacji zdrowotnej w szkole i przedszkolu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o zdrowiu, czynnikach je warunkujących, profilaktyce, i promocji zdrowia w szkole i przedszkolu. Przekazanie wiedzy na temat podstaw teoretycznych edukacji zdrowot…