Course Image ANG_A2_AKOPEC_NST

ANG_A2_AKOPEC_NST

Kurs języka angielskiego dla studentów kierunku  Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu w systemie niestacjonarnym, poziom kursu A2,  prowadzący: mgr Agnieszka Kopeć
Course Image ANG_A2_AKOPEC_NST

ANG_A2_AKOPEC_NST

Kurs języka angielskiego dla studentów kierunku  Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu w systemie niestacjonarnym, poziom kursu A2,  prowadzący: mgr Agnieszka Kopeć
Course Image ANG_OLKUSZ_KOPEC_NST

ANG_OLKUSZ_KOPEC_NST

Zadania zaliczeniowe z przedmiotu Język Angielski dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu.