w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych(CNMiTE) Akademii WSB w Dąbrowie jest jednostką odpowiedzialną za realizację zajęć dydaktycznych metodą e-learningu.   

Podstawowym zadaniem CNMiTE jest wspieranie e-learningu w Uczelni w trzech obszarach: dydaktyki, narzędzi i zasobów dydaktycznych. 

Bazą techniczno-organizacyjną funkcjonowania systemu e-learning jest Platforma Edukacji Zdalnej Akademii WSBOnlineWSB 

Za techniczne funkcjonowanie Platformy Edukacji Zdalnej Akademii WSB odpowiedzialny jest jej administrator, a w zakresie wsparcia informatycznego synchronizacji z zewnętrznymi bazami, sprawności i utrzymania serwera platformy odpowiedzialny jest  Dział IT Akademii WSB.   


          
Iwona Choncia
Koordynator CNMiTE, ekspert e-learningu 
  dyżur w pok. 401 w środy                                                                                  
  32 295 93 65 w środy, w pozostałe dni: 514 22 87 52
  ichoncia@wsb.edu.pl 


Arkadiusz Stanik
Administrator platformy OnlineWSB
  dyżur w pok. 401 w  wtorki  oraz poniedziałki                                                
  tel. 32 295 93 65 w wtorki  oraz poniedziałki
  

mgr Przemysław Stencel
Ekspert ds. e-learningu

                                                                                                                                    
    pomoc.online@wsb.edu.pl
Last modified: Monday, 21 September 2020, 5:51 PM