Course Image Informatyka śledcza

Informatyka śledcza

Podczas tego kursu studenci nabywają wiedzę na temat podstaw informatyki śledczej, czym się zajmuje jakie dane umożliwiają identyfikację sprawcy różnych przestępstw i jak zdobywać wiedzę na temat osó…
Course Image Podstawy informatyki śledczej

Podstawy informatyki śledczej

Podczas tego kursu studenci nabywają wiedzę na temat podstaw informatyki śledczej, czym się zajmuje jakie dane umożliwiają identyfikację sprawcy różnych przestępstw i jak zdobywać wiedzę na temat osó…
Course Image Postępowanie wybranych służb publicznych w sytuacjach kryzysowych

Postępowanie wybranych służb publicznych w sytuacjach kryzysowych

Podstawowe informacje na temat uprawnień poszczególnych służb publicznych podczas działań. Uprawnienia Policji, Straży Miejskich, Straży Pożarnej i innych służ w związku z prowadzeniem akcji ratunkow…
Course Image Seminarium dyplomowe

Seminarium dyplomowe

Podczas seminariów omawiamy problemy zwiazane z pracą licencjacką czy magisterską pod kątem treści, metodologii badań czy już samego układu pracy czy doboru literatury. Dotyczy to następujących grup:…
Course Image Uprawnienia wybranych służb publicznych

Uprawnienia wybranych służb publicznych

Omówione zostaną uprawnienia jakie posiadają poszczególne służby publiczne w związku z wykonywaniem zadań. 
Course Image Wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia

Wybrane elementy postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia

Podczas kursu studenci nabywają wiedzę na temat kolejnych czynności procesowych jak przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czy wykroczeniu, przesłuchanie świadka przestępstwa czy wykroczenia, postaw…
Course Image Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby

W trakcie tego kursu studenci nabywają wiedzy na temat organizacji służby, jej pełnienia, odpowiedniego zachowania, przepisów prawnych umożliwiających podejmowanie interwencji jak i przebiegu tych cz…
Course Image Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni

Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni

Podczas tego kursu studenci nabywają wiedzę na temat przestępczości w cyberprzestrzeni, jak ją zwalczać i jak się chronić by nie paść ofiarą.