Course Image Alternatywne formy edukacji w klasach I-III i przedszkolu /Bula/WZ21

Alternatywne formy edukacji w klasach I-III i przedszkolu /Bula/WZ21

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z materiałami dotyczącymi przedmiotu, umieszczanie zadań koniecznych do zaliczenia ćwiczeń, wymiana myśli i doświadczeń.
Course Image Pedagogika twórczości /Bula/WZ21

Pedagogika twórczości /Bula/WZ21

Celem kursu jest umieszczanie materiałów dotyczących przedmiotu, możliwość weryfikowania wiedzy poprzez aktywności dostępne w zasobach kursu, komunikacja ze studentami, wymiana myśli.
Course Image Podstawy edukacji technicznej /Bula/WZ21

Podstawy edukacji technicznej /Bula/WZ21

Kurs zawierać będzie materiały umożliwiające studentom pogłębienie wiedzy z zakresu przedmiotu, weryfikację tej wiedzy, wymianę myśli i doświadczeń.
Course Image Teoretyczne podstawy wychowania /Bula/WZ21

Teoretyczne podstawy wychowania /Bula/WZ21

Kurs zawiera materiały umożliwiające usystematyzowanie wiedzy studentów, zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu. W kursie umieszczone zostaną materiały umożliwiające weryfikow…