Course Image Inżynieria produkcji_lab_Cieszyn/Bucki/L21

Inżynieria produkcji_lab_Cieszyn/Bucki/L21

Kurs łączony dla: ZiP_ZI CIESZYN Semestr 4 I ST studia niestacjonarne S-N praktyczny 01.10.2019 GL03 20 osób ZiP_ZI CIESZYN Semestr 4 I ST studia niestacjonarne S-N praktyczny 01.10.2019 GL04 
Course Image Logistyka w przedsiębiorstwie	ŻYWIEC

Logistyka w przedsiębiorstwie ŻYWIEC

Logistyka w przedsiębiorstwie    ŻYWIEC_Z_ZL/01-10-2020Logistyka w przedsiębiorstwie    ŻYWIEC_Z_ZL/22-02-2020Logistyka w przedsiębiorstwie    ŻYWIEC_IZ_ZI/01.10.2020Logistyka w przedsiębiorstwie    …
Course Image Podstawy projektowania inżynierskiego (Z_ZI_ŻYWIEC)

Podstawy projektowania inżynierskiego (Z_ZI_ŻYWIEC)

Z_ZI_ŻYWIEC ZARZĄDZANIE (INŻYNIER) ŻYWIEC Semestr 5 I ST studia niestacjonarne S-N
Course Image Procesy i techniki produkcyjne_Żywiec

Procesy i techniki produkcyjne_Żywiec

Procesy i techniki produkcyjne_ŻywiecŻYWIEC_IZ_ZI/22_02_2020 ŻYWIEC_IZ_ZI/01.10.2020
Course Image Procesy i techniki produkcyjne/case study/Bucki/L21

Procesy i techniki produkcyjne/case study/Bucki/L21

Kurs łączony dla kilku grup: Semestr 6 I ST studia stacjonarne ŚR-PT praktyczny 01.10.2018 GCW01 9 osób Semestr 6 I ST studia niestacjonarne S-N praktyczny 01.10.2018 GCW01-LiT, IJ 33 osoby Semestr 6…
Course Image Projekt zespołowy_Cieszyn

Projekt zespołowy_Cieszyn

Projekt zespołowy_CieszynCIESZYN ZIP_ZI 2017/18/zCIESZYN ZIP_ZI 2017/18/l
Course Image Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemów informatycznych (ćwiczenia)_Cieszyn

Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemów informatycznych (ćwiczenia)_Cieszyn

Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemów informatycznych_Cieszyn CIESZYN ZIP_ZU3 2019/20/z CIESZYN ZIP_ZU3 2019/20/l CIESZYN ZIP_ZU 2019/20/z