Course Image Pedagogika - podstawy pedagogiki ogólnej

Pedagogika - podstawy pedagogiki ogólnej

Kurs jest  przeznaczony dla studentów kwalifikacyjnych pedagogicznych studiów podyplomowych. Prezentuje następujące treści: Podstawowe nurty w pedagogice. Znaczący badacze i praktycy. Proces nauczani…
Course Image Pedagogika specjalna - kurs ćwiczebny

Pedagogika specjalna - kurs ćwiczebny

Podstawowe zagadnienia pedagogiki specjalnej. Kategorie dzieci/uczniów o SPE. Zasady pracy z uczniem z autyzmem i ZA. WOPFU i IPET dla dzieci/uczniów.
Course Image Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego

Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego

Kurs jest skierowany do studentów studiów podyplomowych kierunków "Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" i "Logopedia".  Kurs obejmuje treści: - teorie pedagogiki specjalnej, - …