Course Image Projektowanie procesu kształcenia

Projektowanie procesu kształcenia

20 godzin kursu w ramach zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych KPSP
Course Image Rozwój zawodowy nauczyciela

Rozwój zawodowy nauczyciela

Rozwój zawodowy nauczyciela w przepisach prawa oświatowego. Awans zawodowy nauczyciela. Doskonalenie i samodoskonalenie.